Lån fra andre bibliotek

Er det noe vi mangler i samlingen, kan vi ofte låne det inn fra andre bibliotek i landet.

Bibliotekene i Norge bidrar i et nasjonalt lånesamarbeid, og samlingene er tilgjengelige i Biblioteksøk. Lån fra andre bibliotek, innlån, er gratis for deg, men biblioteket må betale for det. For å holde kostnadene våre nede og skape et bærekraftig lånesamarbeid er det viktig å utnytte de lokale og de digitale ressursene. Derfor er det noen begrensninger i hva som kan lånes inn. Her er våre retningslinjer:

  • Materiale lånes ikke inn hvis biblioteket allerede har det i samlingen. Er det utlånt, blir du satt på venteliste.
  • Hvis materialet er digitalisert, bør du bruke den digitale versjonen. Da slipper du å vente, du unngår purringer, og du kan søke i fulltekst. Noe materiale krever tilgang. Her kan du lese hvordan du får slik tilgang.
  • Det kan være en grense for hvor mange innlån du kan ha.
  • Pensum må du som regel låne der du studerer.
  • Er du usikker på om du rekker å hente og lese boken, ber vi om at du venter med å bestille den. Da unngår vi unødvendig transport og dessuten at boken blir utilgjengelig for andre.
  • Om du vil levere det innlånte materialet ved et annet bibliotek, bør du spørre på forhånd om de kan returnere det for deg. Returen kan ta lengre tid enn vanlig, så du bør levere i god tid før fristen.
  • Hvis det innlånte materialet blir borte eller ødelagt, må du betale erstatning etter satsene som er oppgitt i lånereglementet. Lånereglementet vårt finner du her.