Arrangementssted

Trenger du et stort rom til et arrangement? Da er kanskje Biboasen rommet du er på jakt etter.

Kristiansand folkebibliotek låner og leier ut arrangementsrom både til åpne arrangementer og til lukkede møter, kurs, seminarer og konferanser. Rommet leies ikke ut som selskapslokale, og er ikke en arena for private sammenkomster.

Ordinær leiepris er kr 3125 for arrangement inntil 5 timer.

Utover 5 timer kommer et tillegg på kr 418 per time.

Det finnes noen unntak, se lenger ned på siden. Trykk her for å sende inn søknad om leie av arrangementsrommet og kontaktinformasjon ved spørsmål.

Lag og foreninger som hører hjemme i Kristiansand og er registrert i Brønnøysundregistrene, kan benytte lokalet gratis til ordinære aktiviteter. Det samme gjelder frivillige foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret. Med ordinære aktiviteter menes her den regelmessige medlemsaktiviteten som handler om foreningens formål.

Kommunale virksomheter betaler halv pris.

Rommet befinner seg i underetasjen på biblioteket og har plass til opptil 200 personer. Det er egne toaletter og et tekjøkken i tilknytning til rommet. Det er et godt rom for tale, men er ikke bygget for konserter. Hvis du vil ha musikalske innslag, bør du ha med deg eget lydanlegg.

Reklamevirksomhet skal kun finne sted når reklamen har en informasjonsverdi for bibliotekets tjenester. Du kan selv selge billetter eller kreve kursavgift ved arrangementer for voksne. Arrangementer for barn og ungdom skal være gratis. Kurs for barn og ungdom skal også primært være gratis.

Merk at du må få opplæring før du kan bruke lyd, lys og projektor. Opplæring skjer etter nærmere avtale, etter at søknaden din er behandlet.

Våre ansatte bistår gjerne med å låse opp og med enkel teknisk hjelp, men du står selv for den praktiske gjennomføringen av arrangementet, inkludert rigging av lokalet i forkant, og opprydning etterpå. Eventuelle utgifter til innleid lydtekniker, bevertning og markedsføring er ikke med i leieprisen.

Arrangementsrommet kan brukes i hele åpningstiden vår, inkludert meråpen tid (unntatt lørdager kl. 7–10 og søndager kl. 7–12). Våre åpningstider finner du her.

Merk at dette rommet er mye i bruk, også av biblioteket selv, til mange forskjellige typer arrangementer. Det kan være lurt å booke rommet i god tid.