For barnehager

Kristiansand folkebibliotek samarbeider med kommunens barnehager. Vi har flere populære tilbud, blant annet barnehagebesøk og levering av bokkasser til barnehager. Tilbudene kan variere fra bibliotek til bibliotek.

Lånekort

Alle ansatte i barnehager kan få et eget lånekort knyttet til barnehagen. Ta kontakt med skranken eller send en e-post til biblioteket hvis du ønsker å få et slikt kort.

Besøk biblioteket

Vil dere komme på besøk? Dere er velkomne uten avtale, men det er fint om dere melder ifra på forhånd slik at vi er forberedt. Dere må gjerne ta med matpakken og spise på anviste plasser i biblioteket.

Ønsker dere et organisert besøk? Kontakt det lokale biblioteket for å avtale tid og innhold.

Hovedbiblioteket: 
E-post: bib-bua@kristiansand.kommune.no
Telefon: 907 07 561

Vågsbygd bibliotek: 
E-post: vagsbygd.bibliotek@kristiansand.kommune.no 
Telefon: 91 14 96 38

Tangvall bibliotek: 
E-post: tangvall.bibliotek@kristiansand.kommune.no
Telefon: 97 99 03 18

Nodeland bibliotek: 
E-post: nodeland.bibliotek@kristiansand.kommune.no
Telefon: 90 25 49 24

Bokkasser

Barnehagene i Kristiansand kan bestille bokkasser fra biblioteket høst og vår på fastsatte dager ved å fylle ut et skjema som biblioteket sender ut på e-post i forkant. Biblioteket leverer og henter kassene etter avtale. Hvis din barnehage ønsker å være med på denne ordningen, kan du ta kontakt med barneavdelingen.