Eksamen på hovedbiblioteket

Kristiansand folkebibliotek har inngått avtale med følgende eksamenskontorer: Det Norske Veritas, Nemko og Didac.

Kandidater fra andre eksamenskontorer kan ikke ta eksamen i våre lokaler.

Avtalene regulerer eksamensvarighet. Biblioteket fakturerer eksamenskontorene, aldri enkeltpersoner.

Kandidatene får fra 1 til 4 timer avhengig av type eksamen, og sitter i eget rom på hovedbiblioteket. Biblioteket administrerer eksamensstedet, pålogging i eksamensportal, identifisering og eventuelle hjelpemidler dersom de er tillatt. Kandidaten inngår avtale om å avlegge eksamen i forkant av eksamensdagen.

Spørsmål rundt å ta eksamen på folkebiblioteket kan sendes til: post.folkebibliotek@kristiansand.kommune.no