Skoler og barnehager

Kristiansand folkebibliotek samarbeider med kommunens skoler og barnehager, og vi har flere populære tilbud. Vi tilbyr vanligvis blant annet klassebesøk og levering av bokkasser til skoler og barnehager. Tilbudene kan variere fra filial til filial.

Klassebesøk

Hovedbiblioteket
Læreren må i god tid kontakte barne- og ungdomsavdelingen på hovedbiblioteket for å avtale tid for besøk. Telefonnummeret til avdelingen er 38 04 11 95, eller send mail her. Spontane besøk er også flott, men da kan vi ikke tilby informasjon og omvisning.

Vi ønsker at klassen er hos oss i ca. to skoletimer. Før vi starter på omvisningen i avdelingene, orienterer vi kort om blant annet hva og hvor lenge man kan låne, og hvordan man låner. Resten av tiden disponerer elevene til å finne bøker, spørre bibliotekaren om tips og hjelp, bli kjent i avdelingen, lese og låne bøker. Læreren gir beskjed om når besøket er slutt.

Før elevene kommer til biblioteket må de sjekke om de har lånekort. De fleste elever ved kommunale grunnskoler har fått kort. Dersom de ikke finner kortet er det fint om de på forhånd har lastet ned BIBLIOFIL-appen på sine mobiler, slik at de kan knytte kortet til appen når de kommer til biblioteket. Vi har mulighet for å søke dem opp i den nasjonale lånekortbasen om de har med personnummeret. Om elevene er under 15 år og ikke har lånekort, må de ha foresattes underskrift for å få dette. Da bør kort ordnes innen de kommer. Foreldrene kan også opprette kort via våre hjemmesider. Sjekk hjemmesidene - Bli låner.

For skoler som ikke er en del av Kristiansand kommune, har vi følgende rutine:
Læreren må i god tid før klassebesøket hente innskrivningskort i barneavdelingen. Elevenes foresatte fyller ut kortet, og læreren leverer kortene tilbake til hovedbiblioteket. Det må skje senest to dager før besøket. Lånekortene vil da være klare når klassene kommer.
Spørsmål om klassebesøk rettes til Hilde Irene Tveit.
hilde.irene.tveit@kristiansand.kommune.no

Klasser eller grupper av voksne studenter kan få omvisning og orientering i voksenavdelingen. Kontakt biblioteket for å avtale tidspunkt.
Spørsmål rettes til Sissel Hamre.
Sissel.Hamre@kristiansand.kommune.no

Lesestimulering

Vi tilbyr lesestimulering for elever på 2.–10. trinn i grunnskolene i kommunen. To barne- og ungdomsbibliotekarer besøker klassen etter avtale med læreren og presenterer bøker for klassen i to skoletimer. Bøkene velger vi ut på grunnlag av brev fra elevene. Vi legger vekt på at det er leseopplevelsen som skal stå i sentrum.

Her er en kort presentasjon av opplegget:

 • Læreren avtaler tidspunkt for besøket i biblioteket.
 • Læreren motiverer elevene og får dem til å skrive brev til bibliotekarene. I brevene forteller elevene hva de har lest / hva de liker å lese, og hvilke hobbyer de har.
 • Læreren sender gjerne med egne kommentarer om elevenes leseferdigheter.
 • Ut fra brevene velger bibliotekarene ut bøker til klassen, 16–18 titler, og tar gjerne med tre eksemplarer av hver bok.
 • Elevene får en liste over bøkene.
 • Bøkene lånes ut på ansvarlig lærers kort med 8 ukers lånetid.
 • I løpet av to skoletimer presenteres alle bøkene.
 • Elevene bør lese minst én bok hver.
 • Lærerne kan selv bestemme hvor lang tid eller hvor mange skoletimer de vil bruke til å jobbe med bøkene.
 • Elevene kan for eksempel skrive lesejournal eller bokomtaler, tegne ny forside, lese høyt for hverandre eller dramatisere.

Nodeland:

Vi tar imot besøk av skoleklasser. Vi tilbyr opplegg etter ønske. Avtal tid på forhånd om dere ønsker et organisert besøk. Kontakt oss på telefon 902 54 924 eller e-post nodeland.bibliotek@kristiansand.kommune.no. Kontaktperson: Ingunn Greibesland.

Vi tilbyr også klassebesøk på skolen. Vi kan komme og snakke om bøker om dere ønsker det. Kontakt oss for informasjon.
Kontaktperson: Ingunn Greibesland
ingunn.greibesland@kristiansand.kommune.no

Vågsbygd:

Vi tar imot besøk av skoleklasser. Vi tilbyr opplegg etter ønske. Avtal tid på forhånd om dere ønsker et organisert besøk. Kontakt oss på telefon 911 49 638 eller e-post julie.keim@kristiansand.kommune.no. Kontaktperson: Julie Keim

Vi tilbyr også klassebesøk på skolen. Vi kan komme og snakke om bøker om dere ønsker det. Kontakt oss for informasjon. Kontaktperson: Julie Keim
julie.keim@kristiansand.kommune.no

Tangvall:

Vi tar imot besøk av skoleklasser. Vi tilbyr opplegg etter ønske. Kontakt oss dersom dere har ønsker om spesielle temaer, så hjelper vi til så godt det lar seg gjøre. Avtal tid på forhånd om dere ønsker et organisert besøk. Kontakt oss på telefon 979 90 318 eller e-post tangvall.bibliotek@kristiansand.kommune.no. Kontaktperson: Merete Riekels Kvennvollen

Barnehagebesøk

Nodeland:

Vi tar imot besøk av barnehager. Vi tilbyr et enkelt opplegg. Avtal tid på forhånd hvis dere ønsker et organisert besøk. Kontakt oss på telefon 902 54 924 eller e-post nodeland.bibliotek@kristiansand.kommune.no.

Vi kan også komme til barnehagen og snakke om bøker. Kontaktperson: Ingunn Greibesland

Vågsbygd:

Vi tar imot besøk av barnehager. Vi tilbyr et enkelt opplegg. Avtal tid på forhånd om dere ønsker et organisert besøk. Kontakt oss på telefon 911 49 638 eller e-post julie.keim@kristiansand.kommune.no.

Vi kan også komme til barnehagen og snakke om bøker. Kontaktperson: Julie Keim

Tangvall:

Vi tar imot besøk av barnehager. Vi tilbyr opplegg etter ønske. Si ifra dersom dere har ønsker om spesielle temaer, så hjelper vi til så godt det lar seg gjøre. Avtal tid på forhånd hvis dere ønsker et organisert besøk. Kontakt oss på telefon 979 90 318 eller e-post tangvall.bibliotek@kristiansand.kommune.no. Kontaktperson: Merete Riekels Kvennvollen

Bokkasser

Biblioteket tilbyr utlån av bokkasser til alle skoler og barnehager i kommunen. Vi anbefaler at du bestiller i god tid.

Hovedbiblioteket:

Alle skoler i Kristiansand kommune kan bestille bøker fra hovedbiblioteket. Det kan være bøker om alt fra spesielle emner i forbindelse med tema-/prosjektoppgaver, eller det kan være en samling med skjønnlitterære bøker. Husk å bestille i god tid, gjerne et par uker i forveien. Av og til jobber flere skoler med samme emne, og vi forsøker å «dele rettferdig». Men bestillingene effektueres i den rekkefølgen de kommer inn. Bøkene blir ferdig registrert og pakket på hovedbiblioteket.

 

Skoleposten henter og distribuerer bøkene til skolene

Skolene vil få bøkene samme dag dersom de sendes fra hovedbiblioteket, og ellers på leveringsdagen uken etter.

 • Søgne og Songdalen: tirsdager
 • Østsiden: onsdager
 • Vestsiden: torsdager

For å få levert bøker samme uke må vi ha bestillingen hos oss i god tid.
Frister for bestilling er:

 • Søgne og Songdalen: innen fredag uken før
 • Østsiden: innen mandag
 • Vestsiden: innen tirsdag

 

Bøkene kan også hentes i barne- og ungdomsavdelingen etter avtale.
Lånetiden er 8 uker. I forsendelsen ligger det en liste med oversikt over lånte bøker og når de skal leveres. Bøkene blir registrert på skolens navn med læreren som ansvarlig låner. Har ikke læreren et «skolekort» fra før, oppretter vi et kort når bøkene bestilles. Dette kortet skal læreren beholde, og det brukes senere ved personlig fremmøte i biblioteket når læreren skal låne selv til klassen sin. Ved telefonbestilling finner vi frem lånernummeret.

Bestillingen sendes til Kristiansand.Folkebibliotek@kristiansand.kommune.no

Ved bestilling ønsker vi opplysninger om

 • skolens navn
 • lærerens navn
 • antall elever i klassen (ved bestilling av skjønnlitteratur)
 • tema/emne
 • antall bøker som ønskes
 • hvorvidt bøkene skal sendes med Skoleposten eller hentes i barne- og ungdomsavdelingen

 

Det er viktig å huske at bøkene må pakkes forsvarlig ved retur og merkes godt med mottakerens navn. Bruk kassene bøkene ble levert i, og ikke bruk ødelagte plastposer o.l. Retur må avtales med Janet Lilledrange: janet.lilledrange@kristiansand.kommune.no.
Erstatning av tapt eller ødelagt materiale skjer etter gjeldende satser.

Nodeland:

Bokkasser til barnehager

Kontakt biblioteket på e-post nodeland.bibliotek@kristiansand.kommune.no eller telefon 902 54 924 for å bestille bokkasser. Biblioteket sender jevnlig ut påminnelse om tilbudet, og det er mulig å bestille direkte hos bibliotekets ansatte. Bøkene kjøres ut etter avtale. Bokkasser som allerede er lånt til barnehagen, hentes samtidig som nye kjøres ut. Kontaktperson: Ingunn Greibesland
ingunn.greibesland@kristiansand.kommune.no

Bokkasser til skoler

Kontakt biblioteket på e-post nodeland.bibliotek@kristiansand.kommune.no eller telefon 902 54 924 for å betille bokkasser. Biblioteket sender jevnlig ut påminnelse til skolebibliotekarene om tilbudet, og det er mulig å bestille direkte hos bibliotekets ansatte. Bøkene kjøres ut etter avtale og settes i skolens bibliotek. Bokkasser som allerede er lånt ut til skolene, hentes samtidig. Kontaktperson: Ingunn Greibesland
ingunn.greibesland@kristiansand.kommune.no

Finsland:

Bokkasser til skolen

Kontakt biblioteket ved Line Anbakk Solli  på telefon 468 46 477 dersom du ønsker å bestille bokkasser til klassen.

Bokkasser til barnehagen

Vi tilbyr bokkasser til barnehagen. Biblioteket sender jevnlig ut påminnelse om tilbudet.

Kontakt biblioteket på telefon 468 46 477 eller e-post finsland.bibliotek@kristiansand.kommune.no.
Du kan også kontakte Nodeland bibliotek på e-post nodeland.bibliotek@kristiansand.kommune.no.
Kontaktperson: Line Anbakk Solli
line.anbakk.solli@kristiansand.kommune.no